Välkommen till Rosenhills förskola

En liten förskola nära centrum

Vår förskola

Välkommen till oss på Rosenhills förskola

Rosenhills förskola startade sin verksamhet 2002, förskolan finns på Eriksborgsgatan 11 i Västerås. Vi flyttade in i nya lokaler hösten 2017. Rosenhills förskola har tio anställda, sex förskollärare, tre barnskötare och en kock. Vi är en liten förskola med plats för 50 barn i åldrarna 1-5 år. Våra öppettider är 7.00-17.00, (öppet längre vid behov).

Vi har två avdelningar, men arbetar med att dela barnen i mindre åldersindelade grupper både på varje avdelning och över avdelningsgränserna. Vårt mål är att mellan 9.00-15.00 ska barnen vara delade i fyra grupper. Under denna tid ges också tillfälle för de olika grupperna att mötas vid t.ex. måltider och planerade aktiviteter. Två eller tre pedagoger ansvarar för respektive grupp, beroende på antalet barn i gruppen. Lokalerna är rymliga, så det finns stora möjligheter att dela sig i mindre grupper.

Styrdokument vi följer

  • Läroplanen för förskola Lpfö 98
  • Skollagen
  • BRUK

Välkommen att höra av dig till oss!

Anneli Åberg 070-955 80 31
Julia Åberg 070-936 85 49
info@rosenhillsforskola.se

Pedagogisk idé

Pedagogisk idé

På Rosenhills förskola vill vi skapa en miljö där barnen känner sig trygga och där de kan utvecklas så långt som möjligt i enlighet med förskolan läroplan. Lek, lärande och omsorg bildar en helhet där vårt värdegrundsarbete genomsyrar hela verksamheten.

Barn- och kunskapssyn

Vi anser att barn är kompetenta och individer i sin egen rätt. Detta innebär att vi har en stor tilltro till barnen och deras förmåga, dock alltid med en närvarande pedagog. Vi jobbar med en växelverkan där vi alternerar mellan att följa barnen i deras intressen och målstyrda processer där vi riktar barnen mot nya utvecklingsområden.

Vi anser att barn lär bäst i samspel med varandra och oss vuxna. Vi försöker därför skapa så många situationer som möjligt under dagen där det ska erbjudas olika typer av aktiviteter med olika barn och pedagoger. Vi har också åldersintegrerade avdelningar vilket vi anser gynnar barnen i deras lärande då barnens utveckling inte blir lika åldersstyrd.

Värdegrund

En grundförutsättning för barns lärande är att de är trygga i utbildningen. Vi har därför valt att lägga stort fokus på vårt värdegrundsarbete. Varje måndag har vi värdegrundsmåndag där vi arbetar med olika värdegrundsfrågor i vår undervisning. Vi belyser situationer från föregående vecka och låter exempelvis barnen problematisera dessa eller så jobbar vi kring barnkonventionen.

Hälsa, rörelse och välbefinnande

På vår förskola tror vi på att skapa en sund start i livet för era barn. Därför jobbar vi aktivt med hälsa och rörelse, men även välbefinnande. Forskning visar att barn idag är alldeles för stillasittande och därför låter vi rörelseglädje genomsyra vår utbildning. Även hjärnforskning visar att barn koncentrerar sig bättre om de först fått ha en pulshöjande aktivitet, därför startar vi alltid dagen direkt efter frukost med någon form av rörelseaktivitet

Maten lagas från grunden av vår kock, läs mer under vår mat.

Varje vecka har vi veckans råvara där vår kock kommer ut i barngrupp och berättar mer om en råvara som sedan finns i någon form under alla luncher under veckan. Vi pratar också mycket kring vad mat innehåller och varför vi behöver äta en balanserad kost. Vi tycker även att det är viktigt att få en sund inställning kring socker och pratar även kring detta, varför man inte kan äta så mycket men ibland. Vi är inte en sockerfri förskola utan vi bakar bullar på kanelbullensdag och semlor på fettisdagen men vi har ett medvetet förhållningssätt.

Tematiskt arbetssätt

Då vi har en åldersintegrerad förskola delar vi in barnen i tvärgrupper där de är tillsammans över avdelningsgränserna med barn i sin egen ålder. I dessa grupper jobbar vi tematiskt utefter ett tema barnen har visat intresse i. Utifrån detta tema arbetar vi sen med styrd undervisning där vi riktar barnen mot olika delar av läroplanen med hjälp av deras intresse.

Vi arbetar även med ”aktiv långsamhet” som innebär att vi medvetet stannar kvar länge i olika aktiviteter. Vi prövar olika sätt att lära inom samma område och försöker ge barnen en bred förståelse inom de olika läroplansmålen.

Hund i verksamheten

Med jämna mellanrum förekommer det en hund i verksamheten. Han är med utomhus tillsammans med en mindre grupp barn där de genomför någon form av pedagogisk aktivitet där hunden är med för att motivera. Han är också en del i vårt värdegrundsarbete. Föräldrar ger sitt medgivande innan deras barn får vara med och träffa hunden.

Ansökan

Ni är välkomna att ställa er i kö hos oss. Detta gör ni via via kommunens e-tjänst där ni anger oss som ert val.

Vi tillämpar syskonförtur.

Det finns flest lediga platser i augusti, då de äldre barnen börjar i förskoleklass. Vi meddelar er redan under vårterminen om ni fått en plats till hösten.

Ni är alltid välkomna att ringa om ni inte har hört något eller om ni har funderingar.

Föräldraavgift

Vi har samma avgifter som den kommunala förskolan och alla avgifter hanteras av Västerås Stad. För mer information om avgifter gå vidare till Västerås Stads hemsida .

Inskolning

Under inskolningen ska barnet gradvis introduceras i förskolans rutiner, lära känna pedagogerna och de andra barnen i gruppen.

Vi på Rosenhills förskola tror att barnens inskolning är en otroligt viktig process då det är barnets första möte med förskolan. Därför strävar vi efter att skapa en trygghet både för barnet men också för er föräldrar. Inskloningsperioden är två veckor där vi stegvis trappar upp barnets vistelsetid. I början är ni föräldrar med och vi har hela tiden en dialog tillsammans med er där vi tillsammans bestämmer när det är dags för er att lämna. I början handlar det ofta bara om en halvtimme men succesivt blir det längre stunder.

Det är en pedagog som ansvarar för inskolningen och arbetar med att skapa ankytning till barnet under denna period. När barnet känns redo introducerars succesivt de andra pedagogerna. Vi försöker följa barnet och dess behov. Som föräldrar behöver ni aldrig tveka att kontakta oss med frågor och funderingar och vi försöker hela tiden uppdatera er på hur det går.

Välkomna till förskolan!

Vår mat

Vi strävar efter att laga mat som är både är bra för barnen och miljön. Vi försöker att skapa så bra förutsättningar som möjligt för att barnen ska kunna leva ett hållbart liv, där barnen får kunskap och erfarenheter kring olika typer av hållbara måltider.

Vi vill både laga klassisk husmanskost och introducera nya maträtter för barnen. Matglädje, nyfikenhet och hållbarhet är ledord som genomsyrar vårt arbetssätt med måltiderna.

Vår egen kock tillagar allt från grunden och bakar till största delen allt bröd själv (ofta surdegsbröd).

Kika gärna in på vårt mat-instagram, 2.0_bramat , för att se mer av vår kocks härliga mat

Kontakt

Våra telefonnummer

Information
070-995 80 31
Avdelning Bu & Bä
070-955 80 31
Avdelning Ludde
070-936 85 49

Adress

Rosenhills Förskola
Eriksborgsgatan 11
722 18 Västerås

Öppettider

07:00 - 17:00
öppet längre vid behov, meddela oss i god tid

Karta